www.mamboteam.com
สถานีตำรวจภูธรท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
หน้าหลัก arrow ประวัติความเป็นมา
วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2559
 
 
ประวัติความเป็นมา PDF พิมพ์ ส่งเมล
แก้ไขโดย Nuekrak   
วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2559

ประวัติความเป็นมา

             สถานีตำรวจภูธรตำบลท่าไม้รวก ก่อสร้างโดยงบประมาณสำนักงานรับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา(ยูซ่อม) โดยท่านพระครูพิพิธพัชรศาสตร์(หลวงพ่อจ้วน) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธพระพุทธบาทเขาลูกช้างบริจาคที่ดินจำนวน13 ไร่ 45 ตารางวา มีอาคารที่ทำการเป็นเรือนไม้ และบ้านพักอีก 1 หลัง ใช้เป็นที่พักสายตรวจตำบลของ สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Image

              ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณจากกรมตำรวจในขณะนั้น ก่อสร้างอาคารห้องแถวเรือนไม้อีก 1 หลังจำนวน 10 ห้องพัก และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมาประจำ 12 นาย โดยมี จ.ส.ต. หรือ ด.ต.ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลท่าไม้รวก ขึ้นการบังคับบัญชา กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่ายางและปี พ.ศ. 2530 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2530 ตั้งสถานีตำรวจภูธรตำบลในกองบังคับการตำรวจภูธร 3 จัดตั้งสถานีตำรวจภูธรตำบลท่าไม้รวก ให้มีเขตอำนาจในการรับผิดชอบสอบสวนคดีอาญาและให้อยู่ในความปกครองของสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2530 เป็นต้นไป โดยมีสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจ ตามลำดับตั้งแต่จัดตั้งจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

            1.พ.ต.ท.พิพิธ นวมพิพัฒน์ (2 ต.ค.2530)

            2.พ.ต.ท.อภิชาต ปิณฑคุปต์ (1 พ.ค.2531)

            3.พ.ต.ท.สมชาย รักเสนาะ (10 ม.ค.2534)           

            4.พ.ต.ท.เสรี ถีระรักษ์ (16 ส.ค.2539)

            5.พ.ต.ท.สามารถ เพียรชอบ(10 พ.ค.2544)

            ต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยกฐานะจากสถานีตำรวจที่มีสารวัตรเป็นหัวหน้าขึ้นมาเป็นระดับรองผู้กำกับเป็นหัวหน้าสถานี เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2545 โดยมีผู้ที่ดำรงตำแหน่งคนแรก คือ

             1.พ.ต.ท.สุวัฒน์ ปราสัยระบิน(10ส.ค.2545)

             2.พ.ต.ท.ชลิต  ระเวง (1 พ.ย.2549)

            ในปีงบประมาณ 2545 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างสถานที่ทำการของ สภ.ท่าไม้รวก แห่งใหม่ซึ่งสร้างในที่ดินซึ่งทำสัญญาเช่าจากวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน พระครูสิริพัชรศาสน์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ในเนื้อที่จำนวน 8 ไร่ ติดกับถนนสายเขื่อนเพชร - เขาลูกช้าง โดยเริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2545 สร้างเสร็จและรับมอบวันที่ 20 กันยายน 2545 สำหรับสิ่งก่อสร้างอื่นกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาเพื่อให้เกิดความสะดวกกับประชาชนที่มาใช้บริการหรือขอรับความช่วยเหลือ

Image

            ในปี 2550 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปลี่ยนแปลงจากตำแหน่งรองผู้กำกับหัวหน้าสถานีตำรวจท่าไม้รวกเป็นตำแหน่งสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่าไม้รวก โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งคนแรก คือ

              1. พ.ต.ท.ชลิต  ระเวง (พ.ศ. 2550)

              2. พ.ต.ท.จักรพันธ์  แก่งสันเทียะ (4 ส.ค.2551 - 2555)

              3. พ.ต.อ.พิชัย   ป้องป้อง   (  พ.ค.2555 - ปัจจุบัน)

             

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2559 )
 
Top! Top!